Investtech.com

AnalyseNytt

  • Markedets beste nyhetsbrev
  • Tilpasset dine behov
  • Gratis på epost hver dag før børs

Motta AnalyseNytt:

E-post:
Innhold
Teknisk Aksjeanalyse
teaser
Bestill Investtechs bok om teknisk aksjeanalyse!
  • Norsk utgivelse
  • 150 sider
  • ISBN: 978-82-996021-7-4
Les mer!    

Hovedindeksen (OSEBX) utviklet seg negativt fredag, og falt 0.87% til en sluttnotering på 687 poeng. Indeksen har ikke vært lavere siden desember 2016. For uken som helhet viste indeksen bare en svak en endring på -0.06%. Indeksen har med dette falt 15 av de siste 21 dagene.

Det var 61 aksjer som gikk opp og 122 som gikk ned, mens 21 forble uendret og 17 var uten omsetning.

Totalt ble det fredag omsatt aksjer og egenkapitalbevis for ca 3.8 milliarder.

Telenor (TEL) endte på 136 kroner etter en oppgang på 0.59%. Aksjen har ikke vært høyere siden september 2016. Aksjen utløste et kjøpssignal ved bruddet opp gjennom motstanden ved 136 kroner i en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. En videre oppgang til 150 kroner i løpet av seks måneder indikeres.
Norsk Hydro (NHY) falt kraftig med 4.02% og sluttet på 46.50 kroner. Vi må tilbake til 27. juni 2016 for å finne en like kraftig nedgang. Den gangen falt aksjen med 5.16%. Det ser derimot bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt og en videre oppgang indikeres.
PCI Biotech Holding Asa (PCIB) endte på 35.20 kroner etter en oppgang på 10.00%. Vi må tilbake til august 2010 for å finne en høyere sluttnotering for aksjen. Det ser også bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt og en videre oppgang indikeres.
Badger Explorer (BXPL) utviklet seg positivt og steg 6.25% til en sluttnotering på 0.68 kroner. Aksjen vendte med dette opp etter åtte dager med nedgang. Teknisk ser det derimot ikke så bra ut. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt og en videre nedgang indikeres.
Petroleum Geo-Services (PGS) falt moderate 2.33% og sluttet på 23.10 kroner. Aksjen har med dette falt åtte av de siste ni dagene og den siste måneden har aksjen falt hele 23.00%.

Svak oppgang på NASDAQ fredag
Det ble en svak stigning i markedet fredag, og Nasdaq Combined Composite Index (COMPX) endte på 5845 poeng, noe som er en oppgang på 0.17%. For uken som helhet viste indeksen bare en svak en endring på +0.12%.

Nedgang på Stockholmsbörsen fredag
Det ble en negativ utvikling i markedet fredag, og OMX Stockholm PI (OMXSPI) endte på 557 poeng, noe som er en nedgang på 1.13%. For uken som helhet viste indeksen bare en svak en endring på -0.04%.

Signaler
Alle indikatorer - Middels lang sikt
Norsk Hydro24. feb 2017
Telenor24. feb 2017
Aker BP ASA24. feb 2017
Aker24. feb 2017
Tomra Systems24. feb 2017
Indekser siste dag
AEX-0.55%494.90
ATX-1.67%2752.99
CAC40-0.94%4845.24
COMPX0.17%5845.31
DAX-1.20%11804
DJX0.06%20822
HEX-0.67%8998.65
N100-0.81%940.30
OMXC20CAP-1.04%1065.57
OMXSPI-1.13%556.68
OSEBX-0.87%687.25
PSI20-0.32%4619.29
TECDAX-1.39%1885.81
UKX-0.38%7243.70
VIX SP500-2.05%11.47
EURUSD0.08%105.9004
CL (OIL)-0.84%53.99
WebTV+ og webinarsendinger fra Investtech
Investtech WebTV+ er en del av opplæringssiden og tar for seg markedsutsikter, konkrete case og øvrige aktuelle kurs eller seminarer. Analysene bygger på Investtechs kvantitative algoritmer.

Les mer
      
Indekser
Hovedindeksen
   Watch
Hovedindeksen har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Indeksen har støtte ved ca 632 poeng og motstand ved ca 710 poeng. Indeksen anses teknisk nøytral på middels lang sikt.
Nasdaq Combined Composite Index
   Kjøpskandidat
Nasdaq Combined Composite Index har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, og signaliserer med dette enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for kortsiktige korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Indeksen har støtte ved ca 5350 poeng. RSI er overkjøpt. Indeksen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke indeksen. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
OMX Stockholm PI
   Kjøpskandidat
OMX Stockholm PI ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Indeksen har støtte ved ca 523 poeng. Indeksen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
Dagens aksje
Jinhui Shipping (JIN) Kurs 10.90, 24. feb 2017
Jinhui Shipping har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har støtte ved ca 7.90 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
Anbefaling: Kjøp
Modellportefølje, Oslo børs
Portefølje:3976.58
Ref.indeks:257.53
 Siste uke20172016
Portefølje   -0.51%   2.25%   23.62%
Portefølje etter kurtasje   -0.57%   2.07%   20.36%
Hovedindeksen   -0.06%   0.49%   12.06%
IndeksVurderinger
 KML
AEXpospospos
ATXpospospos
CAC40pospospos
COMPXpospospos
DAXpospospos
DJXposneutralpos
HEXnegpospos
N100negneutralpos
OMXC20CAPnegpospos
OMXSPIneutralposneutral
OSEBXposneutralpos
PSI20posnegpos
TECDAXpospospos
UKXneutralpospos
VIX SP500neutralneutralneg
EURUSDneutralneutralneg
CL (OIL)neutralneutralneg

K: Kort sikt.    M: Middels lang sikt.    L: Lang sikt.
Børsbarometeret
Oslo Børs - Middels lang sikt
 
      
49% 33% 18%
 137 Kjøpskandidater
 92 Watch
 49 Salgskandidater
Se hva innsiderne gjør! Innsidekjøp i grønt og innsidesalg i rødt.
 
   Siste måned:
   72% Kjøp
   31 Kjøp
   12 Salg
Gratis demo
teaser
Få full tilgang til Investtech sine analyser gratis i 14 dager uten forpliktelser.
 Les mer!     
 
Avbestill AnalyseNytt
Ansvarsfraskrivelse Copyright © 2017 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

[ Gå tilbake til standardoppsett for nyhetsbrevet ]

Personlig nyhetsbrev

Som abonnent hos Investtech kan du tilpasse AnalyseNytt til ditt behov. Legg inn dine aksjer, dine porteføljer osv og få oppdateringer rett i din innboks. Et personlig AnalyseNytt er den beste måten å få den daglige oversikten over markedet og egne investeringer på.
Hvis du på en side ser denne knappen, kan du klikke på den og velge å legge til en forenklet versjon av siden som en liten boks i AnalyseNytt eller på startsiden.

Rediger AnalyseNytt

Registrer deg som mottaker av AnalyseNytt for å kunne redigere innholdet.

Tilpass AnalyseNytt

Se hvordan du kan tilpasse AnalyseNytt til dine behov. 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK