Investtech.com

AnalyseNytt

  • Markedets beste nyhetsbrev
  • Tilpasset dine behov
  • Gratis på epost hver dag før børs

Motta AnalyseNytt:

E-post:
Innhold
Teknisk Aksjeanalyse
teaser
Bestill Investtechs bok om teknisk aksjeanalyse!
  • Norsk utgivelse
  • 150 sider
  • ISBN: 978-82-996021-7-4
Les mer!    

Det ble en negativ utvikling i markedet fredag, og Hovedindeksen (OSEBX) endte på 719 poeng, noe som er en nedgang på 0.99%. For uken som helhet viste indeksen en nedgang på 0.5%.

Det var 60 aksjer som viste en oppgang og 120 som viste en nedgang. I tillegg sluttet 26 aksjer likt med dagen før og 18 var uten omsetning.

Total omsetning av aksjer og egenkapitalbevis fredag ble ca 4.3 milliarder.

Bouvet (BOUVET) steg kraftig med 7.50% og sluttet på 172 kroner. Vi må tilbake til 23. februar 2015 for å finne en like kraftig oppgang. Den gangen steg aksjen med 10.26%. Den siste uken har aksjen steget hele 18.56%. Teknisk ser det også bra ut. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt og en videre oppgang indikeres.
Frontline (FRO) falt med hele 7.46% og endte på 48.40 kroner. Forrige gang aksjen falt like kraftig var 8. februar 2016, da den var ned 18.34%. Aksjen har med dette falt seks av de siste sju dagene. Aksjen har dermed falt 8.12% siden salgssignalet fra en rektangelformasjon for fire dager siden.
Aker (AKER) sluttet på 318 kroner etter en svak nedgang på 0.63%. Aksjen brøt ned gjennom støtten ved 318 kroner i en hode-og-skuldre-formasjon. Dette utløste et salgssignal og en videre nedgang til 272 kroner i løpet av sju måneder indikeres.
Omsetningen i AF Gruppen (AFG) var ekstremt høy. Totalt ble det handlet for cirka 370 millioner kroner i aksjen, noe som er 80 ganger så mye som vanlig dagsomsetning. AF Gruppen (AFG) falt moderate 0.32% og sluttet på 157 kroner. Teknisk ser det derimot bra ut. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har brutt opp gjennom motstanden ved ca 155 kroner og en videre oppgang indikeres.
Nordic Nanovector ASA (NANO) sluttet på 104 kroner etter en oppgang på 3.76%. Aksjen brøt med det 100 -grensen for første gang siden 27. februar. Dette var den femte dag på rad aksjen steg. Aksjen har dermed steget 12.26% siden kjøpssignalet fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon for tre dager siden.

Oppgang for sjuende dag på rad
Det var en flat utvikling i markedet og Nasdaq Combined Composite Index (COMPX) sluttet på 6210 poeng (+0.08%). Uken som helhet ga en oppgang på 2.1%. Dette var den sjuende dag på rad indeksen steg.

Sidelengs utvikling på Stockholmsbörsen fredag
OMX Stockholm PI (OMXSPI) beveget seg tilnærmet horisontalt fredag og sluttet på 587 poeng (-0.02%). For uken som helhet viste indeksen en oppgang på 0.7%.

Signaler
Alle indikatorer - Middels lang sikt
Marine Harvest26. mai 2017
Aker Solutions ASA26. mai 2017
Aker26. mai 2017
Norway Royal Salmon AS26. mai 2017
Jinhui Shipping26. mai 2017
Indekser siste dag
AEX0.11%528.03
ATX0.16%3209.58
CAC40-0.01%5336.64
COMPX0.08%6210.19
DAX-0.15%12602
DJX-0.01%21080
HEX0.11%9759.57
N100-0.01%1028.06
OMXC20CAP-0.01%1147.72
OMXSPI-0.02%586.77
OSEBX-0.99%718.74
PSI20-0.35%5226.58
TECDAX-0.02%2275.43
UKX0.40%7547.63
VIX SP500-1.80%9.81
EURUSD-0.42%111.7043
CL (OIL)1.84%49.80
Webinar: Ukens aksjetips Sverige
Bli med når analytiker Adrian Axelsson gjør ukens svenske porteføljegjennomgang og presenterer ukens aksjetips onsdag kl. 08.40. Still gjerne skriftlige spørsmål under direktesendingen!

Webinaret er åpent for alle.

Påmelding her >>
      
Indekser
Hovedindeksen
   Kjøpskandidat
Hovedindeksen ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Indeksen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 710 poeng og videre oppgang er dermed signalisert. Indeksen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
Nasdaq Combined Composite Index
   Kjøpskandidat
Nasdaq Combined Composite Index ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Indeksen har støtte ved ca 5900 poeng. Indeksen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
OMX Stockholm PI
   Watch
OMX Stockholm PI ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Indeksen har støtte ved ca 562 poeng. Negativ volumbalanse svekker indeksen på kort sikt. Indeksen anses samlet sett teknisk nøytral på middels lang sikt.
Dagens aksje
Grieg Seafood (GSF) Kurs 62.20, 26. mai 2017
Grieg Seafood har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 58.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk svakt positiv på middels lang sikt.
Anbefaling: Svak kjøp
Modellportefølje, Oslo børs
Portefølje:4261.98
Ref.indeks:273.92
 Siste uke20172016
Portefølje   1.00%   9.40%   23.62%
Portefølje etter kurtasje   1.00%   8.90%   20.36%
Hovedindeksen   0.85%   5.10%   12.06%
IndeksVurderinger
 KML
AEXpospospos
ATXpospospos
CAC40pospospos
COMPXpospospos
DAXpospospos
DJXpospospos
HEXpospospos
N100pospospos
OMXC20CAPpospospos
OMXSPIneutralneutralpos
OSEBXneutralposneutral
PSI20neutralposneg
TECDAXpospospos
UKXpospospos
VIX SP500posnegneg
EURUSDposposneutral
CL (OIL)neutralnegpos

K: Kort sikt.    M: Middels lang sikt.    L: Lang sikt.
Børsbarometeret
Oslo Børs - Middels lang sikt
 
      
45% 29% 26%
 126 Kjøpskandidater
 80 Watch
 73 Salgskandidater
Se hva innsiderne gjør! Innsidekjøp i grønt og innsidesalg i rødt.
 
   Siste måned:
   79% Kjøp
   65 Kjøp
   17 Salg
Nyhet: Android app!
teaser
Gratis app - Investtechs app er nå tilgjengelig for Androidtelefoner og -nettbrett! Få dagens aksje, dagens signaler osv gratis på din telefon eller nettbrett.
 Les mer!     
 
Avbestill AnalyseNytt
Ansvarsfraskrivelse Copyright © 2017 Investtech.com AS, Org nr 978 655 424 MVA


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

[ Gå tilbake til standardoppsett for nyhetsbrevet ]

Personlig nyhetsbrev

Som abonnent hos Investtech kan du tilpasse AnalyseNytt til ditt behov. Legg inn dine aksjer, dine porteføljer osv og få oppdateringer rett i din innboks. Et personlig AnalyseNytt er den beste måten å få den daglige oversikten over markedet og egne investeringer på.
Hvis du på en side ser denne knappen, kan du klikke på den og velge å legge til en forenklet versjon av siden som en liten boks i AnalyseNytt eller på startsiden.

Rediger AnalyseNytt

Registrer deg som mottaker av AnalyseNytt for å kunne redigere innholdet.

Tilpass AnalyseNytt

Se hvordan du kan tilpasse AnalyseNytt til dine behov. 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK