Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Axactor AB AXA 26. mai 2017 2.24 +0.45   
 Borregaard ASA BRG 26. mai 2017 100.50 +1.01   
 Byggma BMA 26. mai 2017 118.00 +0.43   
 Intex Resources ITX 26. mai 2017 1.60 +1.27   
 Norske Skog NSG 26. mai 2017 0.89 +3.49   
 Yara International YAR 26. mai 2017 323.00 -0.12   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK