Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Akastor ASA AKA 21. apr 2017 12.50 -1.19   
 Aker AKER 21. apr 2017 335.00 +0.60   
 Aker BP ASA AKERBP 21. apr 2017 136.00 -1.09   
 Aker Solutions ASA AKSO 21. apr 2017 47.88 +1.76   
 Aqualis AQUA 21. apr 2017 3.50 +2.94   
 Archer Ltd ARCHER 21. apr 2017 12.95 0.00   
 Atlantic Petroleum ATLA-NOK 21. apr 2017 12.00 -7.69   
 Avance Gas Holding Ltd AVANCE 21. apr 2017 24.90 +0.81   
 Bergen Group BERGEN 21. apr 2017 2.08 -2.80   
 Bonheur BON 21. apr 2017 73.50 0.00   
 BW LPG BWLPG 21. apr 2017 38.31 -0.08   
 BW Offshore BWO 21. apr 2017 21.60 -3.14   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 21. apr 2017 1.20 0.00   
 DNO ASA DNO 21. apr 2017 7.13 -1.38   
 DOF ASA DOF 21. apr 2017 0.94 0.00   
 Eidesvik Offshore EIOF 21. apr 2017 5.87 +1.21   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 21. apr 2017 4.80 -2.04   
 Farstad Shipping FAR 21. apr 2017 0.32 0.00   
 Fred. Olsen Energy FOE 21. apr 2017 20.20 -3.35   
 Frontline FRO 21. apr 2017 57.45 +0.09   
 GC Rieber Shipping RISH 21. apr 2017 10.50 -6.25   
 Havila Shipping HAVI 21. apr 2017 0.19 0.00   
 Hegh LNG Holdings HLNG 21. apr 2017 86.00 +0.29   
 Incus Investor ASA INC 21. apr 2017 1.34 +4.69   
 Interoil Exploration & Production IOX 21. apr 2017 7.44 -1.85   
 Kvrner KVAER 21. apr 2017 10.65 +2.90   
 Norsk Hydro NHY 21. apr 2017 50.50 +2.54   
 Norwegian Energy Co NOR 21. apr 2017 258.00 -1.15   
 Ocean Yield OCY 21. apr 2017 63.50 0.00   
 Odfjell Drilling Ltd ODL 21. apr 2017 19.90 +0.51   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK