Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Akastor ASA AKA 26. mai 2017 11.90 -3.64   
 Aker AKER 26. mai 2017 318.00 -0.63   
 Aker BP ASA AKERBP 26. mai 2017 143.50 -3.11   
 Aker Solutions ASA AKSO 26. mai 2017 43.29 -4.23   
 Aqualis AQUA 26. mai 2017 3.70 +1.37   
 Archer Ltd ARCHER 26. mai 2017 12.00 0.00   
 Atlantic Petroleum ATLA-NOK 26. mai 2017 14.80 +12.55   
 Avance Gas Holding Ltd AVANCE 26. mai 2017 22.00 -5.17   
 Bergen Group BERGEN 26. mai 2017 3.35 +7.37   
 Bonheur BON 26. mai 2017 76.50 +0.99   
 BW LPG BWLPG 26. mai 2017 34.16 -0.81   
 BW Offshore BWO 26. mai 2017 19.60 -5.31   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 26. mai 2017 1.22 +2.52   
 DNO ASA DNO 26. mai 2017 7.89 -5.23   
 DOF ASA DOF 26. mai 2017 0.88 -1.12   
 Eidesvik Offshore EIOF 26. mai 2017 6.21 -0.96   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 26. mai 2017 4.44 -5.53   
 Farstad Shipping FAR 26. mai 2017 0.31 -3.13   
 Fred. Olsen Energy FOE 26. mai 2017 18.60 -2.62   
 Frontline FRO 26. mai 2017 48.40 -7.46   
 GC Rieber Shipping RISH 26. mai 2017 9.52 0.00   
 Havila Shipping HAVI 26. mai 2017 0.17 0.00   
 Hegh LNG Holdings HLNG 26. mai 2017 87.75 -0.28   
 Incus Investor ASA INC 26. mai 2017 1.17 -1.68   
 Interoil Exploration & Production IOX 26. mai 2017 8.06 -9.23   
 Kvrner KVAER 26. mai 2017 11.25 -3.43   
 Norsk Hydro NHY 26. mai 2017 47.48 -0.29   
 Norwegian Energy Co NOR 26. mai 2017 267.00 -1.11   
 Ocean Yield OCY 26. mai 2017 64.00 -1.54   
 Odfjell Drilling Ltd ODL 26. mai 2017 18.20 -1.09   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK