Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Akastor ASA AKA 23. feb 2018 16.22 +0.75   
 Aker AKER 23. feb 2018 452.00 +1.35   
 Aker BP ASA AKERBP 23. feb 2018 201.40 +0.40   
 Aker Solutions ASA AKSO 23. feb 2018 45.60 +2.93   
 Aqualis AQUA 23. feb 2018 4.50 0.00   
 Archer Ltd ARCHER 23. feb 2018 9.29 +2.09   
 Atlantic Petroleum ATLA-NOK 23. feb 2018 10.60 +3.92   
 Avance Gas Holding Ltd AVANCE 23. feb 2018 22.30 +3.15   
 Bergen Group BERGEN 23. feb 2018 2.02 -2.18   
 Bonheur BON 23. feb 2018 90.00 -1.10   
 Borr Drilling BDRILL 23. feb 2018 34.00 0.00   
 BW LPG BWLPG 23. feb 2018 36.12 +5.00   
 BW Offshore BWO 23. feb 2018 41.30 +13.77   
 DNO ASA DNO 23. feb 2018 10.18 +2.00   
 DOF ASA DOF 23. feb 2018 0.72 +10.94   
 Eidesvik Offshore EIOF 23. feb 2018 6.95 +4.51   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 23. feb 2018 4.20 +3.70   
 Fred. Olsen Energy FOE 23. feb 2018 19.00 +3.04   
 Frontline FRO 23. feb 2018 33.42 +3.47   
 GC Rieber Shipping RISH 23. feb 2018 9.75 +2.09   
 Havila Shipping HAVI 23. feb 2018 10.02 +1.83   
 Hegh LNG Holdings HLNG 23. feb 2018 58.60 +1.03   
 Incus Investor ASA INC 23. feb 2018 1.25 +0.81   
 Interoil Exploration & Production IOX 23. feb 2018 2.63 -0.38   
 Kvrner KVAER 23. feb 2018 15.30 +0.66   
 Norsk Hydro NHY 23. feb 2018 56.16 -0.14   
 Norwegian Energy Co NOR 23. feb 2018 295.00 +1.90   
 Ocean Yield OCY 23. feb 2018 71.60 +1.13   
 Odfjell Drilling Ltd ODL 23. feb 2018 37.10 +1.23   
 Panoro Energy PEN 23. feb 2018 8.68 +4.08   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p informasjonssiden.

Titlex

OK
Gratis prve n