Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Akastor ASA AKA 23. nov 2017 17.70 +1.14   
 Aker AKER 23. nov 2017 380.00 +1.33   
 Aker BP ASA AKERBP 23. nov 2017 204.70 +0.10   
 Aker Solutions ASA AKSO 23. nov 2017 41.50 -3.49   
 Aqualis AQUA 23. nov 2017 3.60 -2.70   
 Archer Ltd ARCHER 23. nov 2017 8.96 -0.22   
 Atlantic Petroleum ATLA-NOK 23. nov 2017 10.45 0.00   
 Avance Gas Holding Ltd AVANCE 23. nov 2017 19.80 +2.06   
 Bergen Group BERGEN 23. nov 2017 1.97 0.00   
 Bonheur BON 23. nov 2017 90.25 +2.56   
 Borr Drilling BDRILL 23. nov 2017 35.60 0.00   
 BW LPG BWLPG 23. nov 2017 32.84 +2.31   
 BW Offshore BWO 23. nov 2017 29.60 +0.34   
 DNO ASA DNO 23. nov 2017 10.09 +0.10   
 DOF ASA DOF 23. nov 2017 0.77 -3.75   
 Eidesvik Offshore EIOF 23. nov 2017 8.39 +2.69   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 23. nov 2017 3.87 +3.48   
 Fred. Olsen Energy FOE 23. nov 2017 19.80 -5.71   
 Frontline FRO 23. nov 2017 43.50 -7.05   
 GC Rieber Shipping RISH 23. nov 2017 10.95 0.00   
 Havila Shipping HAVI 23. nov 2017 0.13 0.00   
 Hegh LNG Holdings HLNG 23. nov 2017 65.50 0.00   
 Incus Investor ASA INC 23. nov 2017 1.12 -2.61   
 Interoil Exploration & Production IOX 23. nov 2017 2.50 -3.85   
 Kvrner KVAER 23. nov 2017 15.70 -1.88   
 Norsk Hydro NHY 23. nov 2017 61.75 +0.65   
 Norwegian Energy Co NOR 23. nov 2017 275.00 +0.37   
 Ocean Yield OCY 23. nov 2017 68.25 -0.37   
 Odfjell Drilling Ltd ODL 23. nov 2017 37.30 -0.27   
 Panoro Energy PEN 23. nov 2017 4.52 -1.53   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK