Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Akastor ASA AKA 23. mar 2017 13.05 0.00   
 Aker AKER 23. mar 2017 344.00 0.00   
 Aker BP ASA AKERBP 23. mar 2017 138.40 -1.42   
 Aker Solutions ASA AKSO 23. mar 2017 53.65 +0.47   
 Aqualis AQUA 23. mar 2017 3.32 +2.15   
 Archer Ltd ARCHER 23. mar 2017 14.50 -1.69   
 Atlantic Petroleum ATLA-NOK 23. mar 2017 14.00 0.00   
 Avance Gas Holding Ltd AVANCE 23. mar 2017 28.70 -1.37   
 Bergen Group BERGEN 23. mar 2017 2.28 +1.33   
 Bonheur BON 23. mar 2017 80.25 +2.23   
 BW LPG BWLPG 23. mar 2017 42.20 -0.82   
 BW Offshore BWO 23. mar 2017 22.80 +2.24   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 23. mar 2017 1.23 +0.82   
 DNO ASA DNO 23. mar 2017 6.78 -1.45   
 DOF ASA DOF 23. mar 2017 0.97 +1.04   
 Eidesvik Offshore EIOF 23. mar 2017 5.79 0.00   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 23. mar 2017 5.58 +5.28   
 EMAS Offshore Limited EMAS 23. mar 2017 0.29 0.00   
 Farstad Shipping FAR 23. mar 2017 0.35 0.00   
 Fred. Olsen Energy FOE 23. mar 2017 27.80 +7.34   
 Frontline FRO 23. mar 2017 56.60 -0.70   
 GC Rieber Shipping RISH 23. mar 2017 11.50 0.00   
 Havila Shipping HAVI 23. mar 2017 0.19 -5.00   
 Hegh LNG Holdings HLNG 23. mar 2017 89.00 0.00   
 Incus Investor ASA INC 23. mar 2017 1.65 -0.60   
 Interoil Exploration & Production IOX 23. mar 2017 7.67 +2.54   
 Kvrner KVAER 23. mar 2017 11.60 +0.43   
 Norsk Hydro NHY 23. mar 2017 50.45 -0.20   
 Norwegian Energy Co NOR 23. mar 2017 233.50 +0.65   
 Ocean Yield OCY 23. mar 2017 62.75 +1.21   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK