Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Akastor ASA AKA 18. jan 2017 15.90 +2.58   
 Aker AKER 18. jan 2017 346.00 +3.59   
 Aker BP ASA AKERBP 18. jan 2017 159.50 +1.01   
 Aker Solutions ASA AKSO 18. jan 2017 45.00 +7.27   
 Aqualis AQUA 18. jan 2017 3.41 -2.57   
 Archer Ltd ARCHER 18. jan 2017 13.40 +1.13   
 Atlantic Petroleum ATLA-NOK 18. jan 2017 15.20 0.00   
 Avance Gas Holding Ltd AVANCE 18. jan 2017 34.50 +4.23   
 Bergen Group BERGEN 18. jan 2017 1.89 -1.05   
 Bonheur BON 18. jan 2017 73.00 +0.69   
 BW LPG BWLPG 18. jan 2017 42.85 +3.05   
 BW Offshore BWO 18. jan 2017 27.60 +2.60   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 18. jan 2017 1.43 -0.69   
 DNO ASA DNO 18. jan 2017 9.15 -0.54   
 DOF ASA DOF 18. jan 2017 1.09 -1.80   
 Eidesvik Offshore EIOF 18. jan 2017 6.05 +1.17   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 18. jan 2017 7.83 -3.69   
 EMAS Offshore Limited EMAS 18. jan 2017 0.70 0.00   
 Farstad Shipping FAR 18. jan 2017 3.62 -2.16   
 Fred. Olsen Energy FOE 18. jan 2017 22.00 -3.93   
 Frontline FRO 18. jan 2017 59.35 -0.42   
 GC Rieber Shipping RISH 18. jan 2017 14.75 0.00   
 Havila Shipping HAVI 18. jan 2017 1.33 -2.21   
 Hegh LNG Holdings HLNG 18. jan 2017 93.00 0.00   
 Incus Investor ASA INC 18. jan 2017 1.20 +3.45   
 Interoil Exploration & Production IOX 18. jan 2017 8.16 -9.33   
 Kvrner KVAER 18. jan 2017 11.05 +1.38   
 Norsk Hydro NHY 18. jan 2017 43.28 +0.84   
 Norwegian Energy Co NOR 18. jan 2017 241.50 +0.21   
 Ocean Yield OCY 18. jan 2017 62.00 -0.40   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK