Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Akastor ASA AKA 24. feb 2017 12.95 -1.15   
 Aker AKER 24. feb 2017 353.00 -1.94   
 Aker BP ASA AKERBP 24. feb 2017 147.80 -3.65   
 Aker Solutions ASA AKSO 24. feb 2017 46.87 -1.39   
 Aqualis AQUA 24. feb 2017 3.45 +2.99   
 Archer Ltd ARCHER 24. feb 2017 12.20 -3.17   
 Atlantic Petroleum ATLA-NOK 24. feb 2017 14.35 0.00   
 Avance Gas Holding Ltd AVANCE 24. feb 2017 28.30 -2.41   
 Bergen Group BERGEN 24. feb 2017 3.32 +2.15   
 Bonheur BON 24. feb 2017 78.00 -0.95   
 BW LPG BWLPG 24. feb 2017 39.70 -0.03   
 BW Offshore BWO 24. feb 2017 21.00 -3.23   
 Deep Sea Supply Plc DESSC 24. feb 2017 1.35 -1.46   
 DNO ASA DNO 24. feb 2017 7.72 -2.53   
 DOF ASA DOF 24. feb 2017 1.06 -0.93   
 Eidesvik Offshore EIOF 24. feb 2017 5.90 0.00   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 24. feb 2017 5.96 -5.99   
 EMAS Offshore Limited EMAS 24. feb 2017 0.48 +4.35   
 Farstad Shipping FAR 24. feb 2017 1.87 0.00   
 Fred. Olsen Energy FOE 24. feb 2017 20.10 +0.50   
 Frontline FRO 24. feb 2017 55.80 -1.50   
 GC Rieber Shipping RISH 24. feb 2017 12.25 -2.00   
 Havila Shipping HAVI 24. feb 2017 2.01 -8.64   
 Hegh LNG Holdings HLNG 24. feb 2017 89.00 -1.11   
 Incus Investor ASA INC 24. feb 2017 1.59 +1.27   
 Interoil Exploration & Production IOX 24. feb 2017 7.71 -2.41   
 Kvrner KVAER 24. feb 2017 11.45 -2.14   
 Norsk Hydro NHY 24. feb 2017 46.50 -4.02   
 Norwegian Energy Co NOR 24. feb 2017 266.00 -0.37   
 Ocean Yield OCY 24. feb 2017 60.00 -0.41   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK