Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Akastor ASA AKA 20. jul 2017 15.00 0.00   
 Aker AKER 20. jul 2017 289.00 +2.12   
 Aker BP ASA AKERBP 20. jul 2017 142.70 +1.71   
 Aker Solutions ASA AKSO 20. jul 2017 41.31 +3.12   
 Aqualis AQUA 20. jul 2017 3.70 0.00   
 Archer Ltd ARCHER 20. jul 2017 11.80 +1.72   
 Atlantic Petroleum ATLA-NOK 20. jul 2017 11.05 -3.91   
 Avance Gas Holding Ltd AVANCE 20. jul 2017 24.80 -1.20   
 Bergen Group BERGEN 20. jul 2017 1.63 +0.62   
 Bonheur BON 20. jul 2017 79.00 0.00   
 BW LPG BWLPG 20. jul 2017 35.84 -1.67   
 BW Offshore BWO 20. jul 2017 23.90 +4.37   
 DNO ASA DNO 20. jul 2017 8.48 +2.11   
 DOF ASA DOF 20. jul 2017 0.92 +4.55   
 Eidesvik Offshore EIOF 20. jul 2017 5.59 0.00   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 20. jul 2017 2.50 0.00   
 Fred. Olsen Energy FOE 20. jul 2017 8.70 +1.52   
 Frontline FRO 20. jul 2017 51.00 -1.92   
 GC Rieber Shipping RISH 20. jul 2017 11.40 0.00   
 Havila Shipping HAVI 20. jul 2017 0.16 -5.88   
 Hegh LNG Holdings HLNG 20. jul 2017 88.25 +0.28   
 Incus Investor ASA INC 20. jul 2017 1.25 +5.93   
 Interoil Exploration & Production IOX 20. jul 2017 6.38 +2.57   
 Kvrner KVAER 20. jul 2017 11.35 +0.44   
 Norsk Hydro NHY 20. jul 2017 52.45 -0.10   
 Norwegian Energy Co NOR 20. jul 2017 257.00 0.00   
 Ocean Yield OCY 20. jul 2017 65.25 0.00   
 Odfjell Drilling Ltd ODL 20. jul 2017 21.50 +2.87   
 Panoro Energy PEN 20. jul 2017 4.35 -7.05   
 Petroleum Geo-Services PGS 20. jul 2017 17.60 +3.17   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK