Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Akastor ASA AKA 25. sep 2017 16.70 +2.45   
 Aker AKER 25. sep 2017 324.00 +0.62   
 Aker BP ASA AKERBP 25. sep 2017 153.70 +0.52   
 Aker Solutions ASA AKSO 25. sep 2017 41.20 -1.32   
 Aqualis AQUA 25. sep 2017 3.15 -2.78   
 Archer Ltd ARCHER 25. sep 2017 12.05 +4.33   
 Atlantic Petroleum ATLA-NOK 25. sep 2017 11.15 -0.45   
 Avance Gas Holding Ltd AVANCE 25. sep 2017 20.70 -1.90   
 Bergen Group BERGEN 25. sep 2017 2.60 +15.56   
 Bonheur BON 25. sep 2017 81.00 -0.61   
 BW LPG BWLPG 25. sep 2017 33.79 -0.62   
 BW Offshore BWO 25. sep 2017 28.20 +1.44   
 DNO ASA DNO 25. sep 2017 11.17 -1.33   
 DOF ASA DOF 25. sep 2017 0.85 +3.66   
 Eidesvik Offshore EIOF 25. sep 2017 7.02 -0.14   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 25. sep 2017 2.87 +19.58   
 Fred. Olsen Energy FOE 25. sep 2017 14.00 +12.90   
 Frontline FRO 25. sep 2017 45.90 -0.65   
 GC Rieber Shipping RISH 25. sep 2017 10.95 +1.86   
 Havila Shipping HAVI 25. sep 2017 0.16 +6.67   
 Hegh LNG Holdings HLNG 25. sep 2017 74.00 -1.33   
 Incus Investor ASA INC 25. sep 2017 1.29 -0.77   
 Interoil Exploration & Production IOX 25. sep 2017 3.42 -3.39   
 Kvrner KVAER 25. sep 2017 12.10 +2.11   
 Norsk Hydro NHY 25. sep 2017 57.30 -0.87   
 Norwegian Energy Co NOR 25. sep 2017 298.00 +1.36   
 Ocean Yield OCY 25. sep 2017 71.25 -0.35   
 Odfjell Drilling Ltd ODL 25. sep 2017 29.60 -2.95   
 Panoro Energy PEN 25. sep 2017 4.30 +12.86   
 Petroleum Geo-Services PGS 25. sep 2017 19.52 +3.23   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK